Zapraszamy na rekolekcje prowadzone przez ojca Przemysława R. Śliwińskiego CP.

Temat: Jaki jest Bóg? Nasz Ojciec Niebieski.

Rozpoczęcie 16.05.2020r. o godz. 21.00 na kanale YT „Nie bój się wierz tylko” oraz na profilu Przemysław Śliwiński CP, Misji Gabriela oraz Parafii św. Mateusza, Ostródzka. Rekolekcje trwają 4 dni – do 19.05.2020r.

Mt 18, 21-35

Niemiłosierny dłużnik  

Pan daruje dług 10.000 talentów swojemu słudze. Daruje mu niespłacalny dług. A on nie może darować swemu koledze jedynie 100 denarów. „Daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom” (Mt 6, 12)

Łk 10, 30-37

Miłosierny Samarytanin.

Mój czas jest najcenniejszą walutą jaką posiadam. Mój czas daje mi możliwość być CZŁOWIEKIEM i to WOLNYM CZŁOWIEKIEM.

Łk 15, 11-24

Miłosierny Ojciec.

Ojciec daje nam wszystko co się nam należy swoje dziedzictwo. Możemy z tym zrobić co chcemy: możemy sprzedać, roztrwonić, rozdać, itp. Zastanów się gdzie ci było lepiej, jak w domu ojca. Ile kosztuje zmartwychwstanie? Ile kosztuje życie? Ile kosztuje miłosierdzie? Co łatwiej powiedzieć nawróć się czy przebaczam ci?