Obchody Jubileuszu 300-lecia założenia Pasjonistów

PASJONIŚCI NA ŚWIECIE

W niedziele, 22 listopada, o godz. 10:30 w Bazylice Świętych Jana i Pawła w Rzymie, Jubileusz Pasjonistów rozpoczyna się otwarciem Drzwi Świętych, po czym następuje Eucharystia, której przewodniczyć będzie sekretarz stanu kard. Pietro Parolin z Watykanu. Ceremonia będzie transmitowana na Facebooku i Youtube „Passiochristi” i na stronie internetowej TV2000.

 

Tematem Jubileuszu jest „Odnawianie naszej misji: wdzięczność, proroctwo i nadzieja”. Przełożony generalny, o. Joachim Rego, wyjaśnił w ten sposób ducha obchodu jubileuszu: „Musimy mieć na celu pogłębienie naszego zaangażowania w zachowanie żywej pamięci o Męce Pańskiej, jako ostatecznego wyrazu miłości Boga do wszystkich ludzi i całego stworzenia oraz poszukiwania nowych form głoszenia i upamiętniania Męki Pańskiej”(Memoria Passionis). W rzeczywistości nie planuje się żadnych większych wydarzeń zewnętrznych, z wyjątkiem Kongresu międzynarodowego „Mądrość krzyża w świecie pluralistycznym”, który odbędzie się w Rzymie na Uniwersytecie Laterańskim od 21 do 24 listopada 2021 r.

Data rozpoczęcia Jubileuszu, 22 listopada 1720 r., odnosi się do dnia, w którym Paweł Danei, młody 26-letni mężczyzna, porzucił swoja dotychczasowa działalność i udał się na odosobnienie w którym spędził 14 lat. Dni odosobnienia w celi kościoła św. Karola w Castellazzo, były czasem podczas, którego spisał reguły przyszłego zgromadzenia. Czuł się zainspirowany, by „zebrać towarzyszy do dzielenia się i głoszenia światu miłości do Krzyża”.

Rekolekcje zakończyły się 1 stycznia 1721. Stąd daty Jubileuszu Pasjonistów: 22 listopada 2020 – 1 stycznia 2022. W październiku Paweł udał się do Rzymu, aby przedstawić Regułę Papieżowi do zatwierdzenia, ale w złym wyglądzie i bez oficjalnej protekcji zostaje wyprowadzony z pałacu papieskiego. Pociesza się przed obrazem Matki Bożej „Salvezza de popolo Romano” w bazylice Santa Maria Maggiore i tam ślubuje, że będzie pomagać ludziom, aby rozpamiętywali Mękę Jezusa Chrystusa. Dwadzieścia lat później z radością usłyszy od Papieża: „To Zgromadzenie powstaje jako ostatnie, ale musi być pierwsze”. Paweł jest mistykiem i zarazem człowiekiem czynu, niesamowitym kaznodzieją i ojcem duchowym. Zmarł w Rzymie w 1775 roku.

ŚWIĘTY PAWEŁ OD KRZYŻA ZGROMADZIŁ TOWARZYSZY, ABY, ŻYJĄC WSPÓLNIE, GŁOSILI LUDZIOM EWANGELIĘ CHRYSTUSA.

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Pasjonistami (łac. passio = cierpienie, męka), zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża w roku 1720.
Duch Święty wzbudził w Kościele nową rodzinę zakonną,
by w świecie coraz bardziej odchodzącym od Boga głosiła Chrystusa Ukrzyżowanego, którego męka jest największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości, a zarazem najlepszym lekarstwem na zło.

Więcej informacji o zgromadzeniu i dziełach oo. Pasjonistów znajdziesz na stronie: passio.info.pl

Będzie to Jubileusz z maską na twarzy, mamy nadzieję, że tylko na początku. Pomimo wirusa, z którego powodu odwoływano lub odkładano pielgrzymki i spotkania rodziny pasjonistowskiej, Jubileusz zachowuje nienaruszoną wartość wewnętrznego zaangażowania w odnowę własnego życia. Zaprawdę, łaska Jubileuszu ma dać nowy początek, nowe możliwości pełnego i spełnionego życie. Jeśli eksplozja Covid 19 zmusiła nas do powiedzenia: „Nic nie będzie takie, jak przedtem”, to Jubileusz daje nam energię, aby „nic nie było takie, jak było wcześniej ”, ponieważ wszystko jest odnowione na poziomie osobistym i społecznym, zgodnie z życzeniem Papieża Franciszka.

Sekretariat Obchodów Jubileuszu

Wielki Ojciec Miłosierdzia raczył dać swojemu Kościołowi nowy zakon, w tym tak bolesnym i nieszczęsnym czasie, w którym dostrzegamy pojawiające się otwarcie wszelkiego rodzaju niegodziwości ze szkodą dla naszej św. wiary, która zostaje dotknięta do żywego w wielu częściach chrześcijaństwa, a świat spoczywa w głębokim zapomnieniu gorzkich mąk wycierpianych z miłości dla niego przez Jezusa Chrystusa, nasze prawdziwe Dobro. – św. Paweł od Krzyża

Warto jeszcze zobaczyć!

Aktualności Misji Gabriela

Darczyńcy marzec 2021

Darczyńcy marzec 2021

Misję Gabriela wspierają osoby z całej Polski i z zagranicy. Za wszystkie darowizny składamy serdeczne Bóg zapłać! Data Darczyńca kwota 01.03.2021 BOGUSŁAWA I EDWARD W., KATOWICE 100 zł 01.03.2021 MONIKA I MIROSŁAW Z., WARSZAWA 100 zł 01.03.2021 JERZY I DONATA B.,...

Zapisz się na Biuletyn Informacyjny Misji Gabriela, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy, których jesteśmy inicjatorami. IMIĘ*
ADRES E-MAIL*

Wybierz cel:

Wybierz kwotę:

Wpisz imię: