Obchody Jubileuszu 300-lecia założenia Pasjonistów

PASJONIŚCI NA ŚWIECIE

W niedziele, 22 listopada, o godz. 10:30 w Bazylice Świętych Jana i Pawła w Rzymie, Jubileusz Pasjonistów rozpoczyna się otwarciem Drzwi Świętych, po czym następuje Eucharystia, której przewodniczyć będzie sekretarz stanu kard. Pietro Parolin z Watykanu. Ceremonia będzie transmitowana na Facebooku i Youtube „Passiochristi” i na stronie internetowej TV2000.

 

Tematem Jubileuszu jest „Odnawianie naszej misji: wdzięczność, proroctwo i nadzieja”. Przełożony generalny, o. Joachim Rego, wyjaśnił w ten sposób ducha obchodu jubileuszu: „Musimy mieć na celu pogłębienie naszego zaangażowania w zachowanie żywej pamięci o Męce Pańskiej, jako ostatecznego wyrazu miłości Boga do wszystkich ludzi i całego stworzenia oraz poszukiwania nowych form głoszenia i upamiętniania Męki Pańskiej”(Memoria Passionis). W rzeczywistości nie planuje się żadnych większych wydarzeń zewnętrznych, z wyjątkiem Kongresu międzynarodowego „Mądrość krzyża w świecie pluralistycznym”, który odbędzie się w Rzymie na Uniwersytecie Laterańskim od 21 do 24 listopada 2021 r.

Data rozpoczęcia Jubileuszu, 22 listopada 1720 r., odnosi się do dnia, w którym Paweł Danei, młody 26-letni mężczyzna, porzucił swoja dotychczasowa działalność i udał się na odosobnienie w którym spędził 14 lat. Dni odosobnienia w celi kościoła św. Karola w Castellazzo, były czasem podczas, którego spisał reguły przyszłego zgromadzenia. Czuł się zainspirowany, by „zebrać towarzyszy do dzielenia się i głoszenia światu miłości do Krzyża”.

Rekolekcje zakończyły się 1 stycznia 1721. Stąd daty Jubileuszu Pasjonistów: 22 listopada 2020 – 1 stycznia 2022. W październiku Paweł udał się do Rzymu, aby przedstawić Regułę Papieżowi do zatwierdzenia, ale w złym wyglądzie i bez oficjalnej protekcji zostaje wyprowadzony z pałacu papieskiego. Pociesza się przed obrazem Matki Bożej „Salvezza de popolo Romano” w bazylice Santa Maria Maggiore i tam ślubuje, że będzie pomagać ludziom, aby rozpamiętywali Mękę Jezusa Chrystusa. Dwadzieścia lat później z radością usłyszy od Papieża: „To Zgromadzenie powstaje jako ostatnie, ale musi być pierwsze”. Paweł jest mistykiem i zarazem człowiekiem czynu, niesamowitym kaznodzieją i ojcem duchowym. Zmarł w Rzymie w 1775 roku.

ŚWIĘTY PAWEŁ OD KRZYŻA ZGROMADZIŁ TOWARZYSZY, ABY, ŻYJĄC WSPÓLNIE, GŁOSILI LUDZIOM EWANGELIĘ CHRYSTUSA.

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Pasjonistami (łac. passio = cierpienie, męka), zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża w roku 1720.
Duch Święty wzbudził w Kościele nową rodzinę zakonną,
by w świecie coraz bardziej odchodzącym od Boga głosiła Chrystusa Ukrzyżowanego, którego męka jest największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości, a zarazem najlepszym lekarstwem na zło.

Więcej informacji o zgromadzeniu i dziełach oo. Pasjonistów znajdziesz na stronie: passio.info.pl

Będzie to Jubileusz z maską na twarzy, mamy nadzieję, że tylko na początku. Pomimo wirusa, z którego powodu odwoływano lub odkładano pielgrzymki i spotkania rodziny pasjonistowskiej, Jubileusz zachowuje nienaruszoną wartość wewnętrznego zaangażowania w odnowę własnego życia. Zaprawdę, łaska Jubileuszu ma dać nowy początek, nowe możliwości pełnego i spełnionego życie. Jeśli eksplozja Covid 19 zmusiła nas do powiedzenia: „Nic nie będzie takie, jak przedtem”, to Jubileusz daje nam energię, aby „nic nie było takie, jak było wcześniej ”, ponieważ wszystko jest odnowione na poziomie osobistym i społecznym, zgodnie z życzeniem Papieża Franciszka.

Sekretariat Obchodów Jubileuszu

Wielki Ojciec Miłosierdzia raczył dać swojemu Kościołowi nowy zakon, w tym tak bolesnym i nieszczęsnym czasie, w którym dostrzegamy pojawiające się otwarcie wszelkiego rodzaju niegodziwości ze szkodą dla naszej św. wiary, która zostaje dotknięta do żywego w wielu częściach chrześcijaństwa, a świat spoczywa w głębokim zapomnieniu gorzkich mąk wycierpianych z miłości dla niego przez Jezusa Chrystusa, nasze prawdziwe Dobro. – św. Paweł od Krzyża

Warto jeszcze zobaczyć!

Aktualności Misji Gabriela

Oratorium św. Gabriela od MBB

Oratorium św. Gabriela od MBB

Młodzież ze szkół średnich,
która chce lepiej poznać Pismo Święte oraz podyskutować o problemach i pytaniach dnia codziennego w kontekście wiary,
zapraszamy na spotkanie
Oratorium św. Gabriela 12.11.2023 r., o godz. 15:00 w Harcówce.

Zapisz się na Biuletyn Informacyjny Misji Gabriela, aby otrzymywać informacje i zaproszenia na imprezy, których jesteśmy inicjatorami. IMIĘ*
ADRES E-MAIL*

Wybierz cel:

Wybierz kwotę:

Wpisz imię: