Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami na najlepszy biznesplan/projekt edukacyjny.

Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych w swoich dziedzinach ekspertów. Do tego grona należą: 

 

 • – znani aktorzy teatralni i filmowi, 
 • – specjalista prowadzący zajęcia z emisji głosu, 
 • – specjalista w dziedzinie rozwoju biznesu polskiego za granicą i zagranicznego w Polsce,
 • – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapii, 
 • – absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kursów i szkoleń w zakresie administracji, legislacji, zarządzania projektami (PRINCE2 Foundation), (Microsoft Project), kontroli, prowadzenia negocjacji, Public Relations oraz wychowania,
 • – certyfikowany trener negocjacji największej i najstarszej firmy Consultingu negocjacyjnego na świecie – Scotwork.

Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się pod adresem: https://instytutbirm.pl/obowiazek-informacyjny-granty/   

Zapisy do piątku 25.06.2021 r. Pierwsze zajęcia „Psychologia sukcesu”-26.06. na ul. Ordynackiej 9 – 5 godzin, od 14.00  tel. 66 77 57 772 

Chętni proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim zaprasza uczniów klas VII i VIII oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych do udziału w “Warsztatach umiejętności i kompetencji”. 

  Fundacja – Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego proponuje udział w realizacji zadania publicznego, którego celem będzie:

  • rozwijanie umiejętności z zakresu automotywacji, autoprezentacji,
  • rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania swoim czasem,
  • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji,
  • rozwijanie umiejętności planowania,
  • wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia,
  • promowanie wartości uczenia się przez całe życie
  • umacnianie integracji społecznej.

   Cel zadania zostanie osiągnięty przez zrealizowanie warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje kluczowe z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania. Zadanie jest zorganizowane w sposób w pełni dopasowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im dostęp do udziału w warsztatach.

   W ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane następujące warsztaty:

  • Psychologia sukcesu 
  • Emisja głosu, retoryka, mowa ciała, autoprezentacja 
  • Mediacje i negocjacje- kształtowanie umiejętności 
  • Wszystko o tworzeniu dobrego projektu edukacyjnego
  • Czym jest biznesplan?

  Grupa docelowa, która stworzymy na podstawie zgłoszeń to młodzież klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

  Udział w warsztatach jest bezpłatny. Miejsce realizacji warsztatów: Warszawa (Śródmieście oraz Białołęka). 

  Przewidujemy zajęcia od czerwca, raz w miesiącu (za każdym razem 5 godzin, w tym 3 godziny zajęć grupowych i 2 godziny konsultacji). Podsumowanie wraz z ogłoszeniem wyników konkursu na najlepszy projekt edukacyjny/biznesplan w listopadzie br.