Grupa młodzieżowa „Oratorium św. Gabriela” powstała w maju 2014 roku, jako wspólnota dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Formacja polega przede wszystkim na kształtowaniu w młodym pokoleniu pragnienia podążania drogą świętości w codziennym życiu. Jest ona realizowana na trzech płaszczyznach:

  • Formacja intelektualna – pogłębienie wiadomości o wierze zdobytych w ramach katechezy szkolnej i parafialnej
  • Formacja duchowa – ma prowadzić do ożywionego życia modlitewnego
  • Świadectwo – oparcie we wspólnocie rówieśniczej ma prowadzić młodych ludzi do odważnego świadectwa o swojej wierze w codziennym życiu.

Do uczestnictwa w spotkaniach oratorium zachęcamy młodzież od 13 roku życia.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w dwóch grupach wiekowych:

  • 19.00 – 20.00 – młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy liceum
  • 20.30 – 22.00 – maturzyści i studenci

Więcej informacji o działaniach młodzieży zrzeszonej w Oratorium św. Gabriela od MBB można znaleźć na stronie www