Nie zgadzaj się na dyskryminację symbolu krzyża w aplikacji Google Maps!

XXI wiek przyniósł ze sobą nową falę prześladowań chrześcijan ze względu na praktykowaną przez nich religię. Nawet w krajach europejskich o ugruntowanej tradycji demokratycznej i chrześcijańskich korzeniach krzyż jest symbolem usuwanym wszelkimi sposobami z przestrzeni publicznej. W ostatnim czasie do podobnych prześladowań przyłączyła się amerykańska firma Google, której aplikacje komputerowe są dostępne na całym świecie.

W programie Google Maps budynki, w których odbywają się ceremonie religijne różnych wyznań, oznaczone są ikoną przedstawiającą adekwatny dla danej religii symbol. W przypadku synagogi jest to gwiazda Dawida, muzułmańskie meczety oznacza ikona półksiężyca i pięcioramiennej gwiazdy. Natomiast ikona przedstawiająca świątynie chrześcijańskie jest w tym świetle dyskryminująco pozbawiona symboliki i przedstawia niewiele mówiący, trójnawowy budynek – w zamierzeniu projektantów prawdopodobnie jest to bazylika.

Czy mamy się zgodzić, aby wobec wyraźnej obecności symboli religijnych innych wyznań kościoły chrześcijańskie oznaczano ikoną formy architektonicznej bez widocznego na niej znaku krzyża, który jest nieodłącznym i uniwersalnym symbolem tej religii?

Jako stowarzyszenie Misja Gabriela ma za cel kształcić dzieci i młodzież w duchu tradycji chrześcijańskich z poszanowaniem dla religii wyznawanych przez innych ludzi. Dlatego nie możemy się zgodzić, aby symbol krzyża – według naszych przekonań ofiary poniesionej za wszystkich ludzi – był dyskryminowany przez firmę pochodzącą z kraju, który chce uchodzić w oczach światowej opinii publicznej jako ostoja i źródło sprawiedliwości, demokracji oraz równouprawnienia.

Z aplikacji Google Maps korzystają w znacznej liczbie ludzie młodzi, których rozwojem i edukacją w duchu wartości chrześcijańskich zajmuje się nasze stowarzyszenie. Staramy się uczyć młodzież szacunku i tolerancji dla innych religii, ale działania firmy Google, wpisujące się w rugowanie krzyża jako symbolu religijnego z przestrzeni publicznej, przy jednoczesnej akceptacji symboli religijnych innych wyznań, niweczy nasze wysiłki.

Z tego powodu chcemy przekazać na ręce Jej Ekscelencji Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, petycję do której link znajduje się TUTAJ