W wydaniu z lutego 2019 r znajduje się obszerny artykuł poświęcony działaniom oo. Pasjonistów w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na warszawskiej Białołęce oraz misji św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, którą powierzono włoskiemu świętemu w Polsce. Cieszymy się z zainteresowania jakie wzbudzamy we Włoszech. Z tej okazji pragniemy oddać głos młodym ludziom aby odpowiedzieli jak postrzegają obecność św. Gabriela od MBB i oo. Pasjonistów w naszej społeczności.

Przyjście zakonników do naszej parafii było dla mnie czymś wręcz szalonym. Od urodzenia miałam kontakt tylko z księżmi diecezjalnymi a tu nagle wpada zakonnik w habicie prosto ze średniowiecza. Jak się później okazało był to powiew świeżości dla mnie i mojej wiary. Bardzo podoba mi się to, że Pasjoniści nie zamykają się tylko w swojej wspólnocie, ale idą do ludzi i tworzą wspólnotę wśród nich. Dzięki temu, że wychowałam się w jednej z takich grup, prowadzonej przez Pasjonistę, pragnę robić więcej dla innych. Jak się okazało, średniowiecze nie było takie straszne.

Anna

Jedną z ważniejszych rzeczy na którą zwróciłem uwagę po przyjściu Ojców Pasjonistów było życie wspólnotowe. Nie tylko zainteresowała mnie specyfika życia zakonnego, ale także poprzez tworzenie przez ojców wspólnot parafialnych doświadczyłem tego czym jest Kościół, a więc wspólnotą ludzi wierzących. Ojcowie Pasjoniści zwracają uwagę nie tylko na to żeby zaangażować wiernych w życie parafii, ale także kładą nacisk na to aby nasza osobista relacja z Bogiem była prawdziwa, stąd wiele miejsca w życiu parafii poświęconego jest dla adoracji, rekolekcji, czy spotkań formacyjnych. Ważną sferą działalności Pasjonistów jest także formacja młodzieży i troska o nią, dlatego m. in. powstała Misja Gabriela.

Jakub

Fundamentalnym zadaniem ojców Pasjonistów jest świadczenie o Bogu poprzez głoszenie męki Jezusa Chrystusa. Jednak same słowa nie są w stanie odmienić ludzkiego serca. Zapytana o skojarzenia związane z obecnością o. Pasjonistów na Białołęce w pierwszej kolejności należy podkreślić głębokie zaangażowanie w życie parafii i stałe rozwijanie wspólnot wiernych. Ojcowie poświęcają szczególną uwagę osobom młodym, które nierzadko poszukują odpowiedzi na trudne pytania dotyczące celu istnienia, sensu cierpienia, a przede wszystkim obecności Boga w codziennym życiu. Jako jedna z tych młodych osób jestem niezwykle wdzięczna za stałą gotowość o. Pasjonistów do wspierania swoich parafian w rozwoju wiary i za postawę, która nieustannie przypomina o bezbrzeżnej miłości Tego, który oddał za nas swoje życie.

Dominika