Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowych XXV Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 4 – 7 kwietnia 2019 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Jubileuszowe Targi wpisują się również w Jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które powstało 4 grudnia 1993 r.

Wydarzeniami targowymi pragniemy włączyć się także w Jubileusz 100-lecia powstania Konferencji Episkopatu Polski i Jubileusz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską; w 40. rocznicę pierwszej wizyty św. Jana Pawła II w Ojczyźnie oraz 100-lecie powstania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Wydarzeniami targowymi pragniemy również włączyć się w 450-lecie podpisania Unii Lubelskiej, która scalała unią realną Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, powołując do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów.