Grupa młodzieżowa „Oratorium św. Gabriela” powstała w maju 2014 roku, jako wspólnota dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Formacja polega przede wszystkim na kształtowaniu w młodym pokoleniu pragnienia podążania drogą świętości w codziennym życiu. Jest ona realizowana na trzech płaszczyznach:

  • Formacja intelektualna – pogłębienie wiadomości o wierze zdobytych w ramach katechezy szkolnej i parafialnej
  • Formacja duchowa – ma prowadzić do ożywionego życia modlitewnego
  • Świadectwo – oparcie we wspólnocie rówieśniczej ma prowadzić młodych ludzi do odważnego świadectwa o swojej wierze w codziennym życiu.

Do uczestnictwa w spotkaniach oratorium zachęcamy młodzież od 13 roku życia.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w dwóch grupach wiekowych:

  • 19.00 – 20.00 – młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy liceum
  • 20.30 – 22.00 – maturzyści i studenci
Oratorium św. Gabriela

Wszystkich którzy nie mają jeszcze planów na czwartkowe wieczory, zapraszamy na spotkania grupy młodzieżowej Oratorium.

Opublikowany przez Oratorium św Gabriela od MBB Czwartek, 27 września 2018

Więcej informacji o działaniach młodzieży zrzeszonej w Oratorium św. Gabriela od MBB można znaleźć na stronie www