Święty Gabriel Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Święty Gabriel Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Święty Gabriel Possenti od Matki Bożej Bolesnej. Narodzony dla Nieba: 27 lutego 1862., w wieku 24 lat. Jego klucz do świętości: W domu rodziny Possentich było z pewnością wiele osób. Tata Sante i mama (Agnieszka) Agnese mieli trzynaścioro dzieci. Ktoś, co prawda,...
Święta Faustyna Kowalska

Święta Faustyna Kowalska

Święta Faustyna Kowalska – apostołka Bożego Miłosierdzia Narodzona dla Nieba: 5 października 1938 r. w wieku 33 lat. Jej klucz do świętości: W szesnastym roku życia opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na...
Św. Teresa Małgorzata Redi od Serca Jezusowego

Św. Teresa Małgorzata Redi od Serca Jezusowego

Św. Teresa Małgorzata Redi od Serca Jezusowego Narodzona dla Nieba: 7 marca 1770 r. w wieku 22 lat. Jej klucz do świętości: Każdym kto ją odwiedził, zajmowała się jak najznamienitszym gościem – pilnowała, by było mu wygodnie, podawała coś do jedzenia i picia, a...
Rolando Rivi

Rolando Rivi

Rolando Rivi Narodzony dla Nieba: 13 kwietnia 1945 r. w wieku 14 lat. Jego klucz do świętości: W jesienią 1942 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego w Marola, a w 1944 roku po okupacji niemieckiej został zmuszony do powrotu do domu. W dniu 10 kwietnia 1945...