Mały Kwiatek – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

tereska

Narodzona dla Nieba: 30 września 1897 w Lisieux, w wieku lat 25 lat

Jej klucz do świętości: Podobnie jak Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, już w dzieciństwie, po śmierci swojej mamy obrała Najświętszą Marię Pannę na swoją matkę. 13 maja 1883 r., w wieku 10 lat, za Jej pośrednictwem, została cudownie uzdrowiona z ciężkiej choroby. Jak można przeczytać w jej pamiętniku, mając 14 lat, w czasie pasterki w noc Bożego Narodzenia przeżyła “całkowite nawrócenie”. Od tego momentu postanowiła zupełnie zapomnieć o sobie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia grzeszników. Już w wieku piętnastu lat zapragnęła wstąpić do Karmelu. Napotykając kolejne odmowy i przełożonej, miejscowego biskupa, udała się do samego Rzymu, gdzie upadła na kolana przed papieżem i błagała go o możliwość wcześniejszego wstąpienia do klasztoru. Ostatecznie, została przyjęta do Karmelu dopiero rok później. Już na samym początku pojęła postanowienie bycia święta. Rok przyjęciu święceń odkryła “małą drogę dziecięctwa duchowego”. Odtąd jej życie miało się stać aktem doskonałej miłości, a cierpienie możliwością jej pogłębienia i wykazania. Zmarła w wieku 25 lat, na gruźlicę. Zapowiedziała “Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż”.
W 1999 r. św. Jan Paweł II ogłosił św. Tereskę doktorem Kościoła.

Powiedziała: „Najmniejsza nawet czynność wykonana z miłością należy do tych, które najbardziej zachwycają Serce Jezusa.”
„Jezus przyjdzie nas odnaleźć jakkolwiek daleko będziemy i przemieni nas w ogniu miłości.”
„Teraz nie pragnę już niczego więcej, jak tylko KOCHAĆ Jezusa do szaleństwa… Pociąga mnie wyłącznie MIŁOŚĆ… Nie pragnę już cierpienia ani śmierci, a jednak wciąż kocham i jedno, i drugie! Długo tego pragnęłam… Ale teraz kieruje mną wyłącznie oddanie się Bogu. Nie mam innej busoli!”

Powiedziano o Niej: „O Teresie z Lisieux można powiedzieć z całym przekonaniem, że Duch Święty pozwolił jej sercu objawić bezpośrednio ludziom naszych czasów fundamentalną tajemnicę – rzeczywistość Ewangelii. (…) ‘Mała droga’ to droga ‘świętego dziecięctwa’. W tej drodze jest coś niepowtarzalnego, jakiś geniusz św. Teresy z Lisieux. Jest w niej zarazem potwierdzenie i odnowienie prawdy najbardziej fundamentalnej i uniwersalnej. Jakaż bowiem prawda ewangeliczna jest bardziej fundamentalna i uniwersalna niż ta: Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi?” (Jan Paweł II)

Swoim orędownictwem szczególnie wspiera: Misje katolickie,karmelitanki, terezjanki, chorych na AIDS
Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie