„Święty Pio Pasjonista” – Błogosławiony Pio Campidelli

projekt-bez-tytulu11
Narodzony dla Nieba: 2 listopada 1889 r., w wieku 21 lat

Jego klucz do świętości: Już w wieku 12-stu lat, z głębokiej potrzeby serca, udał się wraz z matką do Klasztoru Ojców Pasjonistów w Casale, aby prosić o przyjęcie do zakonu. Do umiłowanego Zgromadzenia Męki Pańskiej został przyjęty dwa lata później, po ukończeniu 14-tego roku życia. Jego droga od początku naznaczona była konsekwentnym dążeniem do świętości. Wyróżniał się pobożnością eucharystyczną i maryjną, a także dawał liczne dowody prawdziwej miłości braterskiej. Za wzór do naśladowania obrał sobie m.in. właśnie naszego św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.
Z czasem sam stał się doskonałym wzorem wiernego i radosnego podążania za Panem. Niestety na drodze do przyjęcia przez niego święceń kapłańskich stanęła nieuleczalna wówczas choroba, gruźlica. Zmarł w wieku 21 lat, niemal w słodkiej ekstazie, ofiarowując swoje młode życie za Kościół Święty, papieża, Zakon Pasjonistów i za nawrócenie grzeszników.

Powiedziano o Nim: “Dlaczego przybywacie do ojca Pio kapucyna, przecież macie u siebie świętego Pio pasjonistę”. (Święty Ojciec Pio)
„W sposób szczególny ślub pasjonistów, stałej pamięci o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, umiał włączyć całkowicie w swoje życie, realizując tak misję specyficznego powołania swojej rodziny zakonnej. Pochodził z ludu ubogiego, miał słabe zdrowie, umysł przeciętny, ale nie uważał za nieszczęście ani nie odczuwał frustracji swojego ubóstwa i swoich ograniczonych możliwości. Tymczasem realizował maksimum z siebie, ponieważ szukał mądrości w modlitwie.” (Jan Paweł II, 17 listopada 1985 r. podczas Mszy beatyfikacyjnej).