Św. Dominik Savio

Św. Dominik Savio

Narodzony dla Nieba: 9 marca 1857 r. , w wieku 15 lat Jego klucz do świętości: Już od lat wczesnego dzieciństwa mały Dominik wykazywał nadzwyczajne przejawy duchowej dojrzałości. Przyjmując Pierwszą Komunię bardzo wcześnie, w wieku 7 lat, w swojej książeczce do...