Każda nawet niewielka pomoc ma ogromne znaczenie i przyczynia się do realizacji zamierzonego celu na ten rok – przykrycia konstrukcji dachu blachą oraz ocieplenia dachu.

Dzięki 1,5% podatku udało już się nam:

  • zbudować konstrukcję nawy głównej Sanktuarium Św. Gabriela
  • zakupić i położyć więźbę dachową na nawy boczne oraz resztę dachu
  • zorganizować zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Domku Młodych oraz w Małym Centrum Kultury przy ul. Ostródzkiej 172
  • wykonać instalację ogrzewania podłogowego wraz z wylewką podposadzkową

Kto może przekazać 1,5% podatku?

Każdy kto należy do jednej z następujących grup:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy objęci liniowo 19-procentową stawką podatku;
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS 0000492304, cel szczegółowy np. instalacja grzewcza, nazwa organizacji: Parafia Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1,5%. Tu można dowolnie wpisać: budowa kościoła, instalacja ogrzewania podłogowego, tynki wewnętrzne lub zajęcia dla dzieci. Samego przelewu dokona Urząd Skarbowy.

 PIT-28 złożyć należy do 31 stycznia 2022 r.

Druk PIT-28 obejmuje przychody podatników, którzy podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. Podatnik składa PIT-28 za 2021 r., pod warunkiem dopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Ma zatem obowiązek złożyć PIT-28, gdy:

  • zawiadomił do 20 stycznia 2021 r. organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej; w przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – poprzez CEiDG-1,
  • zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Jeżeli w latach wcześniejszych podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – oświadczenie (zawiadomienie) nie jest wymagane.

PAMIĘTAJ!

Wpisując numer KRS 0000492304 w zeznaniu podatkowym zmienisz świat na lepsze. Dzięki Twojemu 1% będzie możliwe stworzenie miejsca, gdzie nasza polska młodzież będzie mogła korzystać z różnych zajęć, rozwijać swoje talenty, a także uzyskać pomoc duchową, materialną, psychologiczną. Tak wiele czyha niebezpieczeństw – narkotyki, alkohol, złe towarzystwo. Nie pozwól, by w takim środowisku wychowywały się dzieci. Masz na to wpływ, możesz to zmienić przekazując swój 1,5% na Misję Gabriela.