Przygotowania do Święta Niepodległości

25 Gromada Warszawska w ramach przygotowań do Święta Niepodległości wykonywała biało-czerwone kotyliony i chorągiewki, które zostaną rozdane wszystkim, przybywającym na Koncert Piosenek Patriotycznych w dniu 100-lecia odzyskania niepodległości.