Nr telefonu ………………………………………………… Warszawa, dn. ………………………

Wyrażam zgodę , aby moja córka/mój syn ……………………………………………………………………………………… urodzony……………………………………………… uczęszczał na zajęcia plastyczne „Warsztaty ozdób wielkanocnych” prowadzone przez Katarzynę Sweklej i Marzenę Makowską w dniu 12.04.2019r. w godz. 18.00 – 19.30 Harcówce przy parafii (Ostródzka 172). Informuję, że dziecko zostanie odebrane przez ………………………………………………………. nr dowodu osobistego …………………………………………………… . Kontakt do rodzica/prawnego opiekuna – imię, nazwisko, telefon, mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie wyrażam zgodę na robienie zdjęć, filmików z warsztatów i publikację na stronach naszej parafii. Podpis rodzica/prawnego opiekuna