Święta Teresa Redi uczy nas modlitwy i pokory.

Małą drogą świętej z Arezzo było ukrycie w Sercu Chrystusa, by pozwalać się przemieniać Jego miłości.

Modlitwa jest wielkim środkiem spotkania człowieka z Bogiem, które – według św. Teresy – realizuje się przede wszystkim dzięki miłości. Modlitwa jest drogą do nabycia miłości i przemiany ludzkiego życia. Dlatego jest to absolutnie najważniejszy punkt, dzięki któremu buduje się i ujawnia duchowość każdego wierzącego.

Św. Teresa Małgorzata nie była zadowolona pokutą zwyczajną. Niezmordowanie poszukiwała umartwienia w każdej sytuacji. Oto jej postanowienie: „W każdym czasie i sytuacji postarać się o jakiś akt cierpienia”. To postawa zupełnie niezrozumiała dla przeciętnego wierzącego, a w szczególności dla nas żyjących w epoce aptek, w których znajdziemy lekarstwo na każdy rodzaj cierpienia, a przynajmniej na jego chwilowe uśmierzenie.

Zapraszam Cię to posłuchania krótkiej historii z życia Św. Teresy: