Co łączy te dwie młode kobiety?

Od dzieciństwa Antonia Mesina wysoko ceniła cnotę czystości,umocnioną przez wiarę i moralność chrześcijańską. Gdy usłyszała o nie wyniesionej wtedy jeszcze do chwały ołtarzy Marii Goretti, stwierdziła, że też i ona jest gotowa raczej umrzeć, niż zgrzeszyć – zwłaszcza przeciwko czystości.

Zapraszam Cię do ćwiczeń duchowych z bł. Antonią: