Za wzór do naśladowania obrał sobie m.in. Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.

Wyróżniał się pobożnością eucharystyczną i maryjną, a także dawał liczne dowody prawdziwej miłości braterskiej. Z czasem sam stał się doskonałym wzorem wiernego i radosnego podążania za Panem. Niestety na drodze do przyjęcia przez niego święceń kapłańskich stanęła nieuleczalna wówczas choroba, gruźlica. Zmarł w wieku 21 lat, niemal w słodkiej ekstazie, ofiarowując swoje młode życie za Kościół Święty, papieża, Zakon Pasjonistów i za nawrócenie grzeszników.

Zapraszam Cię do ćwiczeń duchowych z tym młodym oddanym Bogu mężczyzną: