Życie jej było poematem czystości, ofiary i miłości wobec matki.

Taki napis został umieszczony na grobie bł. Laury. Jan Pawła II podczas beatyfikacji nazwał ją „Eucharystycznym kwiatem”. Moment beatyfikacji pomaga nam także zrozumieć niezastąpioną rolę rodziny w wychowaniu dzieci oraz to, że dzieci mają prawo do życia w normalnej rodzinie, będącej miejscem wzajemnej miłości oraz formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Niech Laura Vicuña oświeci was wszystkich, młodych, i niech inspiruje do rzeczy wielkich.”

Chrystus uczył, że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje życie za swoją rodzinę, czy przyjaciół. Laura pojęła to umysłem i sercem.