Alessandro pojawił się w domu Gorettich. Padł na kolana przed matką Św Marii Goretti i ze łzami w oczach błagał ją o wybaczenie. Pobożna kobieta okazała mu miłosierdzie.

Miłosierdzie… powinniśmy je okazywać każdemu, w każdym momencie życia i każdej sytuacji. Nie jesteśmy zwolnieni od wybaczania ran, które inni zadają. Tak często możemy być oskarżeni niesprawiedliwie, nieuczciwie potraktowani. Jednak musimy być dobrym przykładem dla innych. Tego uczył Jezus, tego także uczy nas Święta Maria Goretti. Przebaczenie jest uwalniające, nasze serce staje się czyste bez złości, gniewu, nienawiści i innych negatywnych odczuć.

 

Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Jej treść została ułożona przez  Ojca Świętego JANA PAWŁA II


Święta Mario Goretti,
Któraś w tak młodym wieku zaznała
Niewygody, trudy, smutki i ból
I jakże znikome radości życia;
Któraś była ubogą i osieroconą przez ojca,
Któraś niestrudzenie kochała bliźnich
Czyniąc z siebie służebnicę pokorną i pilną;
Któraś była zawsze odważną, lecz uniżoną;
Któraś umiłowała miłość ponad wszystko inne;
Któraś nie zawahała się wylać krew swoją,
By nie zdradzić Boga;
Któraś przebaczyła swemu zabójcy,
Chcąc zobaczyć go przy sobie w Raju:
Oręduj za nami przed Obliczem Ojca Niebieskiego,
Abyśmy byli godni
Stać się wiernymi Słowu Bożemu.
O Ty, któraś jest Przyjaciółką Boga
I widzisz Go twarzą w twarz:
Módl się za nami do Niego,
Wyjednaj nam łaskę,
O którą Cię pokornie prosimy…
Dziękujemy Ci, Marietto,
Za miłość, którą obdarzyłaś Boga i wszystkich ludzi,
Za miłość, którą już zasiałaś w sercach naszych.
Amen.