Hiszpanie – męczennicy z Daimiel, 15 kleryków w wieku od 18 do 21 lat przygotowujących się do pracy w Ameryce Łacińskiej, 7 kapłanów i 4 braci – wszyscy stali się ofiarami prześladowań religijnych w Hiszpanii.

Kościół hiszpański był we wspomnianym okresie przedmiotem represji. Aktywni chrześcijanie byli uważani za wrogów postępu i demokracji.

Spotkała ich śmierć okrutna i bezsensowna za to, że byli zakonnikami.

21 lipca 1936 r.do konwentu pasjonistów w Daimielo 2330 w nocy,wtargnęła lewacka milicja. Zakonnicy klęczeli przed Najświętszym Sakramentem. Akurat znajdował się wśród nich prowincjał o. Nicefor od Jezusa i MariiZdążył jeszcze udzielić generalnego rozgrzeszenia i Komunii św. i powiedzieć do swoich współbraci:

„Obywatele Kalwarii, oto przyszło nasze Getsemani! Nasza natura ludzka w słabej swej części ugina się i lęka w perspektywie Kalwarii.

Tak jak człowieczeństwo Jezusa, jest przerażona i powalona. Lecz Jezus Chrystus jest z nami. Daję wam tego, który jest siłą słabych.

 Anioł umacniał Jezusa. Nas zaś podtrzymuje sam Jezus. …Obywatele Kalwarii, odwagi ! Trzeba nam, umrzeć za Chrystusa.”