Jezu, jeśli jest taka Twoja wola, proszę o pomyślne i szybkie rozwiązanie sprawy Siostry B. Maryjo, proszę o pokój i radość w jej sercu. Przyjdź ze Swoją miłością. Wiem, że jest nią Siostra ogarnięta, bo otaczasz nią wszystkie Swoje dzieci, ale proszę żeby Siostra nieustannie ją czuła, żeby o niej pamiętała i wiedziała wciąż, że jest twoim umiłowanym dzieckiem, na które patrzysz z niegasnącym zachwytem.

Agnieszka