Sw.Gabrielu! Proszę o zdrowie duszy i ciała dla Aggnieszki o swiatło Ducha sw.dla jej córki Wiktorii.
Babcia

Agnieszka