Proszę o uzdrowienie z choroby gastrologicznej. Proszę o dobrych lekarzy i trafną diagnozę.

Agnieszka