W intencji uzdrowienia wewnętrznego (emocjonalnego), pokonania wszystkich przeszkód i wypełnienia Świętej Woli Bożej aż do końca.
Jezu, Ufam Tobie! Troszcz się Ty!
Św. Siostro Mario Faustyno, módl się w moich sprawach i wyproś potrzebne dla mnie łaski, na mojej drodze życia. Amen.

agnieszka