1. o spowiedź nawrócenie brata Marka i mojego Taty
2. o łaskę poczęcia dla córki Marii
3. o łaskę miłości w małżeństwie i zgody w rodzinie

Aleksandra