O pomyślne zdanie egzaminu poprawkowego z matematyki dla syna Sachy.

Alina