O łaskę wiary i miłości dla córki Anny i zięcia Tomasza oraz wnuków Piotra i Bartosza.

Andrzej