Jezu błagam o uzdrowienie mojego małżeństwa.

Anna