W intencji nawrócenia się Marysi i Tadeusza oraz Piotra i Jakuba i w intencji wyjście z nałogu pijaństwa dla Tadeusza i Jarka.

Anna