Proszę o modlitwę za Pawła i Patryka o nawrócenie do Pana Boga.

Anna