Proszę o modlitwę za owocną sprzedaż mieszkania.

Anna