Przez wstawiennictwo św.Gabriela proszę o dialog i jedność w małżeństwie, o wiarę dla męża i podjecie dobrej decyzji w związku z wyborem miejsca zamieszkania, by było zgodne z wolą Boga.

ANNA