Za pośrednictwem M. B. Bolesnej i św Gabriela proszę o łaskę nawrócenia i pracy dla męża i syna, spłaty długów i zobowiązań, o codzienny różaniec odmawiany sercem, prawdziwe nabożeństwo do NMP , o pojednanie z rodziną, i Danusią, o odnowienie przysięgi małżeńskiej w Kościele, i oddanie się naszej rodziny dla M. B. W Niepokalanowie, o ślub cywilny, ponowny po cywilnym rozwodzie.

Anna