Proszę gorąco i pokornie Boga za wstawiennictwem Świętych o łaskę uzdrowienia wzroku fizycznego i duchowego na całe życie dla Ani Andrzej Kasi i Magdy i o przebaczenie wszystkich grzechów słabości i zniewoleń.

Anna