Proszę o modlitwę za moje dzieci ,które wychowuję sama
za Kubę 9 lat do 5 lat nie mówił teraz chodzi do szkoły publicznej ,ma trudności w czytaniu i pisaniu , o potrzebne łaski i zdrowie (astma oskrzelowa,alergie wziewne i pokarmowe)

za Karolinę 11 lat – o zdrowie i potrzebne łaski ,od urodzenia ma alergie wziewne i pokarmowe astmę oskrzelową , podczas snu tiki nerwowe czekamy na wizytę do neurologa, ma specyficzne trudności w nauce

za Dawida – o zdrowie i potrzebne łaski od urodzenia ma stwierdzoną astmę oskrzelową ,alergie wziewne i pokarmowe ,trudności w nauce ,dysleksję ,torbiele na nerkach ,które wykryto w ostatnich latach .

za moja mamę Danutę ma guzek w płucach duża zmianę na całym płacie tarczycy który uciska na płuca ,ostatnio bardzo często choruje ,urodziła i wychowała 12- ro dzieci,o zdrowie i potrzebne łaski.

za mojego tatę Stefana ,ponownie choruje na złośliwy nowotwór pęcherza moczowego jest po lampach wszczepieniu stentów w żyły i lekarze nie podejmą się żadnej operacji w tym czasie,o zdrowie i potrzebne łaski.

za mojego bratanka Filipka od urodzenia choruje na nowotwór złośliwy umiejscowiony w głowie , jest pod opieką hospicjum domowego od 4,5 roku i na morfinie , za jego rodziców Anitę i Wojtka oraz rodzeństwo Zuzię i Łucję. o zdrowie i potrzebne łaski.
za Patrycję 16lat , córkę Agnieszki i Sławka ma złośliwy nowotwór w głowie poddawana jest obecnie w Łodzi leczeniu chemią , o zdrowie i potrzebne łaski.
ZA Zbyszka – nie widzi na jedno oko ma słaby wzrok w drugim nie może pracować w zawodzie jest maszynistą ,za Weronikę , Teresę będzie miała usuwane narządy rodne ma złe wyniki badan , za Emilię i Mariusza ,o potrzebne łaski.

za ojca moich dzieci o nawrócenie
,był sprawcą przemocy w rodzinie ,żyje w konkubinacie ,dzieci wymazał całkowicie z pamięci .

za mnie o potrzebne łaski

Bóg zapłać
Niech Boże Miłosierdzie będzie uwielbione

Anna / Płock