dostanie pracy, znalezienie dobrego meza. zdanie sesji

anonim