Za przyczyna sw,Gabriela proszę o modlitwę o dary Ducha św i laskę wiary dla wnuczki Mai,o zdrowie fizyczne i duchowe oraz pomoc w nauce …prosi Babcia

Barbara