Święty Gabrielu, proszę o łaskę uwolnienia me z dręczących myśli i depresji, o łaskę kierownika duchowego i wzbudzenie we mnie życia sakramentalnego.

Basia