MATKO Boża za wstawiennictwem sw.Gabriela proszę o uwolnienie od złego ducha , nawrócenie do Pana prawdziwą wiarę ufność przemianę serc i umysłów przyjęcie miłości i Słowa Pana odrzucenie wszelkiego zła i oraz dobre rozeznanie i wypełnienie Jego woli , wytrwanie do koňca, zdrowie duszy i ciała dla mnie i bliskich oraz za dusze w czyśćcu . Dziękuję.

Beata