Dziękując Bogu za wszystko proszę o łaskę nawrócenia dla Ady, Kaja, Iwo, Mamy, Waldka, Ewy, Michała i Beaty, o ich uwolnienie oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

Beata