Proszę o nawrócenie męża Waldka o przymnożenie wiary nadziei i miłości o pokój w sercu i pokonanie nałogów nikotyny i alkoholu, proszę o poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych. Matko uproś.
Bogumiła