O rozeznanie Woli Bożej, mojego powołania dla mnie, w moim zyciu i odważne jej podjęcie i nią kroczenie. Amen

Bożena