Proszę o modlitwę za moją wiarę , nadzieję i miłość .Proszę o modlitwę w intencji mojego życia – o zdrowe relacje , spokój i bezpieczeństwo dalszego życia . Proszę o modlitwę w intencji rychłego zamążpójścia i za świętość tego związku .
Amen

Bożena