pokornie proszę o nawrócenie mojej rodziny, przyjaciół i kol. z pracy

Danusia