o nawrócenie moich członków rodziny i kol. z pracy oraz przyjaciół

Danusia