Za Kościół i Ojca św. za Ojczyznę i nawrócenie biednych grzeszników. Deo gratias! Totus Tuus!

Danuta