Proszę o modlitwę w intencji Jana, aby całym sercem pokochał Jezusa i Jego Matkę i podążał za Nimi, porzucając grzeszną ścieżkę.

Daria