O Boże błogosławieństwo i wsparcie Ducha Świętego dla naszej Ojczyzny i nią rządzących oraz stale rozwijającą się i umacniającą Miłość wśród moich bliskich i najbliższych.

Daria