O świętość dla ojców Pasjonistów i święte liczne powołania do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Pasjonistów.
O wyniesienie na ołtarze sługi Bożego ojca Bernarda Kryszkiewicza.
O Boże Błogosławieństwo dla dzieła Misji Gabriela i pomoc Opatrzności w szybszej budowie Sanktuarium.
O uzdrowienie duszy i ciała: Kazimierza, Katarzyny i Zbigniewa.
O nawrócenie Karola, Pawła, Jadwigi i Kazimierza.
O zdecydowaną pomoc i opiekę Opatrzności Bożej oraz przymnożenie wiary dla Dariusza.
O Miłosierdzie Boże i darowanie kar Duszom w Czyśćcu cierpiącym.

Dariusz